Tủ Đông

Tủ Mát

-10% Tủ mát Sanaky VH-8009HP3

Tủ mát Sanaky VH-8009HP3

25,250,000 22,900,000
-11% Tủ mát Sanaky VH-408WL 400 lít

Tủ mát Sanaky VH-408WL 400 lít

11,790,000 10,600,000
-11% Tủ mát Sanaky VH-358WL 350 lít

Tủ mát Sanaky VH-358WL 350 lít

11,290,000 10,080,000
-18% Tủ mát Sanaky VH-358KL 350 lít

Tủ mát Sanaky VH-358KL 350 lít

11,790,000 9,780,000
-9% Tủ mát Sanaky VH-308WL 300 lít

Tủ mát Sanaky VH-308WL 300 lít

10,290,000 9,400,000
-16% Tủ mát Inverter Sanaky VH-308K3L 300 lít
-15% Tủ mát Sanaky VH-258WL 250 lít

Tủ mát Sanaky VH-258WL 250 lít

9,890,000 8,500,000
-20% Tủ mát Inverter Sanaky VH-258K3L 250 lít
-16% Tủ mát Inverter Sanaky VH-258W3L 250 lít
-12% Tủ mát Sanaky VH-258KL 250 lít

Tủ mát Sanaky VH-258KL 250 lít

9,590,000 8,480,000

Máy Lọc Nước

-19% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-108
-12% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-109
-19% Máy lọc nước Sanaky SNK-09

Máy lọc nước Sanaky SNK-09

5,050,000 4,100,000
-7% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-S110G
-8% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-S108G
-7% Máy lọc nước Sanaky SNK-107NS
-12% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-107
-8% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-208N
-7% Máy lọc nước Sanaky SNK-108NS
-8% Máy lọc nước RO Sanaky SNK-S209G

Lò Nướng

-8% Lò nướng Sanaky  VH-129S2D 120 lít
-8% Lò nướng Sanaky 120 lít VH-129N2D
-11% Lò nướng Sanaky VH-359S2D

Lò nướng Sanaky VH-359S2D

1,920,000 1,720,000
-4% Lò nướng Sanaky VH-809S2D

Lò nướng Sanaky VH-809S2D

2,990,000 2,900,000
-8% Lò nướng Sanaky VH-509S2D

Lò nướng Sanaky VH-509S2D

2,220,000 2,050,000
-14% Lò nướng Sanaky VH-509N2D

Lò nướng Sanaky VH-509N2D

2,490,000 2,150,000
-12% Lò nướng Sanaky VH-309N2D

Lò nướng Sanaky VH-309N2D

1,750,000 1,550,000
-7% Lò nướng Sanaky VH-309S2D

Lò nướng Sanaky VH-309S2D

1,590,000 1,480,000
-9% Lò nướng Sanaky VH-359N2D

Lò nướng Sanaky VH-359N2D

1,960,000 1,800,000
-5% Lò nướng Sanaky VH-809N2D

Lò nướng Sanaky VH-809N2D

3,150,000 3,000,000
Liên hệ
0981.268.538